Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

Số 2, Võ Oanh, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh

Đầu mối

Hoàng Anh Tuấn
Biên tập viên
Trường Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
Số 2, Võ Oanh, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0904317584
Email: tuan.hoang@ut.edu.vn

Hỗ trợ

Lê Thị Hoa
Điện thoại: 0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vn