Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 204, S. 11: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH HÀM CHUYỂN TIẾP TỪ TRUNG BÌNH CỘNG THÀNH TRUNG BÌNH BẬC $k>1$ TÙY Ý Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Linh
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ BẬC KHÔNG ĐIỂM CỦA WRONSKIAN CÁC HÀM CHỈNH HÌNH P-ADIC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Ngân, Hà Trần Phương, Padaphet Inthavichit
 
T. 204, S. 11: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ BỘT HUỲNH QUANG ĐƠN PHA PHÁT XẠ ÁNH SÁNG TRẮNG ẤM ZnO:Al ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG RẮN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Quang, Lê Thị Diễm Hằng, Phan Thị Kim Loan, Trần Mạnh Trung, Nguyễn Tư, Tống Thị Hảo Tâm, Lê Tiến Hà, Đào Xuân Việt, Phạm Thành Huy, Đỗ Quang Trung
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC BIỆN PHÁP SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG GIẢNG DẠY MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC Tóm tắt   PDF
Phùng Thanh Hoa
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NĂM THỨ NHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN Tóm tắt
Hoàng Thị Thu, Phùng Thị Thu Hà
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN SỰ THAY ĐỔI KỸ NĂNG LAO ĐỘNG DƯỚI GÓC NHÌN CỦA SINH VIÊN TUEBA Tóm tắt   PDF
Đỗ Thùy Ninh, Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Nội
 
T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh) CÁCH QUẢN LÝ LỚP HỌC VÀ SỰ HÀI HOÀ MỐI QUAN HỆ GIẢNG VIÊN – SINH VIÊN: SỰ TƯƠNG TÁC CỦA MỐI QUAN HỆ ĐÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN Tóm tắt
Bùi Thị Kiều Giang, Trần Thị Thúy Nga
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẢI TIẾN KIẾN TRÚC MẠNG YOLO CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG LOGO Tóm tắt   PDF
Lê Đình Nghiệp
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẢI TIẾN THUẬT TOÁN TỐI ƯU GIẢI BÀI TOÁN SUY DIỄN HẬU NGHIỆM VỚI MÔ HÌNH CHỦ ĐỀ Tóm tắt   PDF
Dương Thị Nhung, Bùi Thị Thanh Xuân
 
T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC CẬP NHẬT THÀNH PHẦN LOÀI LƯỠNG CƯ (AMPHIBIA) VÀ BÒ SÁT (REPTILIA) Ở TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Ngọc, Phạm Văn Anh
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P2 CẬP NHẬT VỀ CÁC THÀNH PHẦN LIPID MÁU THEO CÁC NGHIÊN CỨU TRÊN THẾ GIỚI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hương Ly, Trần Thị Thanh Hương
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P1 CHẾ TẠO MÀNG BỌC THỰC PHẨM ĐA NĂNG THAY THẾ TÚI NILON TỪ VẬT LIỆU 3D-NANO-CELLULOSE VÀ BERBERIN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Thành, Trần Thị Lan Dung, Phạm Thùy Dung, Nguyễn Hải Đăng
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC CHẾ ĐỘ TƯỚI VÀ DIỄN BIẾN HÀM LƯỢNG PHỐT PHO DỄ TIÊU TRONG ĐẤT TRỒNG LÚA Tóm tắt   PDF
Quyền Thị Dung
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG NHỮNG NĂM 1945-1946 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tuấn Anh
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA (QUA NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TỈNH BẠC LIÊU) Tóm tắt   PDF
Đào Thị Bích Hồng
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 1997 – 2017 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Oanh, Hoàng Thị Mỹ Hạnh
 
T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh) CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VỚI PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt
Phạm Thị Minh Nguyệt, Dương Thu Hà, Nông Thị Phương Thu, Nguyễn Thị Thanh Thắm
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍCH CỰC HÓA PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH TRONG GIẢNG DẠY MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Huyền, Vũ Thị Thủy
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC DẠY HỌC NGOẠI NGỮ QUA MÔN ĐỀ ÁN KỊCH TIẾNG ANH TẠI KHOA NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Sơn, Nguyễn Thị Thiết
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC DẪN LIỆU VỀ CÔN TRÙNG NƯỚC Ở SUỐI SÉO MÝ TỶ VÀ SUỐI NẬM CANG THUỘC VƯỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN, TỈNH LÀO CAI, VIỆT NAM Tóm tắt
Nguyễn Văn Hiếu, Đinh Thị Hải Yến
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ DỰ ĐOÁN ĐƯỜNG CONG GIỚI HẠN TẠO HÌNH CHO VẬT LIỆU SPCC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HOẠ ĐỒ VÀ THỰC NGHIỆM KIỂM CHỨNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Toàn, Luyện Thế Thạnh, Bành Tiến Long
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2015-2017 Tóm tắt   PDF
cao phương nga, Vũ Bạch Diệp
 
T. 195, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ GIA CÔNG BÁNH RĂNG CÓ SỐ RĂNG LÀ SỐ NGUYÊN TỐ LỚN HƠN 100 TRÊN MÁY PHAY LĂN RĂNG VÀ ỨNG DỤNG MÁY TÍNH TRONG TÍNH TOÁN ĐIỀU CHỈNH Tóm tắt   PDF
Dương Công Định
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P2 GIÁI PHÁP NÂNG CAO KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN LỚP CHẤT LƯỢNG CAO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Ngọc Anh, Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Hiền Lương
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P2 GIÁO DỤC NÂNG CAO NHẬN THỨC CHO SINH VIÊN KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN VỀ HẠN CHẾ SỬ DỤNG TÚI NILON Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hồng Viên, Vũ Thị Phương, Nguyễn Thị Hồng
 
26 - 50 trong số 307 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>