Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 204, S. 11: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XÁC THỰC CƠ SỞ DỮ LIỆU MÃ HOÁ THUÊ NGOÀI DỰA TRÊN XÁC THỰC LÔ Tóm tắt   PDF
Hồ Kim Giàu, Nguyễn Hiếu Minh
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN PHỔ BIẾN NUÔI TRÂU BẰNG PHƯƠNG PHÁP IN VITRO GAS PRODUCTION Tóm tắt   PDF
Trần Văn Thăng, Nguyễn Thị Lan, Tạ Văn Cần, Nguyễn Văn Đại
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XÁC ĐỊNH HỆ SỐ KHUẾCH TÁN DỊCH CHUYỂN CỦA MỘT HẠT NANO VÀNG DUY NHẤT TRONG HỖN HỢP NƯỚC+GLYCEROL Tóm tắt   PDF
Vũ Xuân Hòa, Hoàng Văn Quế, Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hương
 
T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC XÁC ĐỊNH LOÀI TIÊN MAO TRÙNG BẰNG KỸ THUẬT PHÂN TỬ VÀ NGHIÊN CỨU VẬT MÔI GIỚI TRUYỀN BỆNH TIÊN MAO TRÙNG TRÊN ĐÀN TRÂU, BÒ TỈNH BẮC NINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Thị Ngân, Phạm Diệu Thùy, Dương Thị Hồng Duyên
 
T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC XÁC ĐỊNH MỘT SỐ PARABEN CÓ TRONG MỸ PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Bùi Thị Thanh Châm, Bùi Thị Luyến
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH SO SÁNH TRÌNH TỰ GEN 16S-rRNA CỦA CHỦNG BACILLUS SUBTILIS LS6 Tóm tắt   PDF
Trương Quang Vinh, Trịnh Đình Khá, Nguyễn Xuân Hưởng
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XÁC ĐỊNH VÙNG NGẬP LỤT THÔNG QUA VIỆC ÁP DỤNG MÔ HÌNH HEC 6 TÍNH TOÁN BỒI LẮNG VÀ NƯỚC DỀNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN THÁC GIỀNG 1,2 Tóm tắt   PDF
Ngô Trà Mai
 
T. 206, S. 13: KHOA HỌC GIÁO DỤC XÂY DỰNG NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA LỒNG GHÉP GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC, TRUNG HỌC SƠ SỞ TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Trần Hoàng Tinh, Vũ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Nghĩa
 
T. 204, S. 11: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU ĐẦU VÀO CHO PLC SỬ DỤNG CHUẨN ETHERNET Tóm tắt   PDF
Đặng Văn Ngọc, Nguyễn Duy Minh, Ninh Văn Hoạt
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC XÂY DỰNG BỘ TƯ LIỆU ẢNH GIẢI PHẪU CHUỘT ĐỒNG NHỎ RATTUS LOSEA (SWINHOE, 1871) VÀ THỎ NHÀ ORYCTOLAGUS CUNICULUS (LINNAEUS, 1758) Tóm tắt   PDF
Đinh Minh Quang, Diệp Thị Ngọc Yến, Trần Chí Cảnh, Nguyễn Hữu Đức Tôn
 
T. 204, S. 11: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHẢN HỒI TRẠNG THÁI ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hiền, Lê Hồng Thu, Vũ Thị Oanh
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC XÂY DỰNG MÔ HÌNH RUỒI GIẤM (Drosophila melanogaster) ĐỂ NGHIÊN CỨU DƯỢC LIỆU CÓ HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA Tóm tắt   PDF
Tran Thanh Men
 
T. 195, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG MÔ HÌNH TOÁN TỐI ƯU HOÁ MẠNG LƯỚI CHUỖI CUNG ỨNG KHÉP KÍN: TRƯỜNG HỢP CỦA CÁC SẢN PHẨM CARTRIDGE MÁY IN TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ CÁC HUYỆN LÂN CẬN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thắng Lợi, Trần Thị Thắm, Đoàn Hoàng Tuấn
 
T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHIẾT XUẤT ALKALOID TỪ RỄ CỦ CÂY BÁCH BỘ PHÂN BỐ TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Đồng Quang Huy, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Quốc Thịnh, Nguyễn Khắc Tùng, Lê Thu Hoài
 
T. 204, S. 11: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH CHÍNH XÁC HÀM LƯỢNG CHÌ TRONG MÁU BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Mỹ Ninh
 
T. 195, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TỦ THỰC HÀNH PLC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Bảo Ngọc, Trần Huy Điệp
 
T. 195, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ BẰNG DÃY GIẢ NGẪU NHIÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Hoài Giang, Đặng Hoàng Anh
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA BÁO CHÍ HIỆN ĐẠI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI ĐÀO TẠO BÁO CHÍ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Lê Đình Hải
 
T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐA DẠNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN KON CHƯ RĂNG, TỈNH GIA LAI Tóm tắt   PDF
Trịnh Ngọc Hiệp, Trần Đức Bình, Sỹ Danh Thường, Bùi Hồng Quang
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC THEO YÊU CẦU DOANH NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tóm tắt   PDF
Phạm Đăng Tứ
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P1 ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC MỘT SỐ NGUỒN GEN GIỐNG SẮN THU THẬP NĂM 2018 TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Viết Hưng, Hoàng Kim Diệu, Trần Ngọc Ngoạn, Phạm Thị Thanh Vân
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NHÓM NGÀNH ĐIỆN TỬ TÍCH HỢP ICT TRONG XU THẾ 4.0 Tóm tắt   PDF
Vũ Chiến Thắng, Đỗ Đình Cường, Phùng Trung Nghĩa
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P2 ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA MEN TUAF - SACCHA BỔ SUNG TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG TRỨNG CỦA GÀ ĐẺ Tóm tắt   PDF
Hồ Thị Bích Ngọc, Lê Minh Châu, Cù Thị Thúy Nga
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MỘT SỐ SÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA LÂM SỬ DỤNG CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC – WQI Tóm tắt   PDF
Cao Trường Sơn, Phạm Trung Đức, Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Thị Ánh Huyền, Đàm Quang Thiện
 
T. 195, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG PAH TRONG TRO XỈ ĐÁY LÒ ĐỐT RÁC PHÁT ĐIỆN Tóm tắt   PDF
Ngô Trà Mai, Vũ Đức Toàn
 
276 - 300 trong số 323 mục << < 7 8 9 10 11 12 13 > >>