Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC TÌNH HÌNH MẮC BỆNH GẠO (Swine Cysticercucois) TRÊN ĐÀN LỢN TẠI MỘT SỐ HUYỆN CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Kim Lan, Đỗ Thị Lan Phương, Nguyễn Thị Ngân
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC TÍCH HỢP KIẾN THỨC VỀ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI TỈNH LẠNG SƠN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Trường, Hoàng Thị Nụ
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC TÍCH LŨY KIM LOẠI NẶNG TRONG CÂY RAU VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO SỨC KHỎE TẠI VÙNG TRỒNG RAU HUYỆN PHÚ XUYÊN, HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Võ Hữu Công
 
T. 195, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TÍNH TOÁN VỊ TRÍ VÀ DUNG LƯỢNG BÙ TỐI ƯU TRONG LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP XÉT ĐẾN TÍNH NGẪU NHIÊN CỦA PHỤ TẢI Tóm tắt   PDF
Vũ Văn Thắng, Nguyễn Văn Viên, Triệu Đức Tụng
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC TỐI ƯU BIỂU HIỆN CsLAR1 TÁI TỔ HỢP TRONG VI KHUẨN E. COLI ROSETTA VÀ PHÂN TÍCH HOẠT TÍNH Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Thu Yến, Nguyễn Thị Yến, Huỳnh Thị Thu Huệ, Nguyễn Hải Đăng
 
T. 206, S. 13: KHOA HỌC GIÁO DỤC TỔ CHỨC DẠY HỌC BÀI “TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÝ CỦA DÒNG ĐIỆN” - VẬT LÍ 7 THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quang Linh
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SEMINAR TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN SINH HỌC DI TRUYỀN THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH Tóm tắt   PDF
Nguyen Hai Ha
 
T. 204, S. 11: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TỔ HỢP TỔ MÁY TRONG ĐIỀU ĐỘ KINH TẾ HỆ THỐNG ĐIỆN Tóm tắt   PDF
Lê Xuân Sanh, Trần Hoàng Hiệp
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP MỘT SỐ AZOMETIN TỪ DẪN XUẤT 4-(2-AMINOETHYL) BENZENSULFONAMIDE Tóm tắt   PDF
Hoàng Thanh Đưc
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP MỘT SỐ XETON alpha,beta- KHÔNG NO ĐI TỪ 6-AXETYL-5-HIĐROXI-4-METYLCUMARIN Tóm tắt   PDF
Dương Ngọc Toàn
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ TỪ KHỞI NGHĨA BẮC SƠN ĐẾN CĂN CỨ ĐỊA BẮC SƠN - VÕ NHAI Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Thu Thủy
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC THÀNH PHẦN THỨC ĂN CỦA LOÀI ẾCH CÂY ĐẦU TO Polypedates megacephalus Hallowell, 1861 Ở TỈNH LAI CHÂU Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Ngoc
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ THÁI NGUYÊN VỚI CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU - ĐÔNG NĂM 1950 Tóm tắt   PDF
Đặng Văn Duy
 
T. 204, S. 11: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG BẢO VỆ TRUYỀN CẮT XA CỦA RƠLE KHOẢNG CÁCH KỸ THUẬT SỐ TOSHIBA GRZ200 Tóm tắt   PDF
Vũ Phan Huấn, Lê Kim Hùng
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Tân Tiến, Bùi Thanh Thủy, Đỗ Phạm Thủy Vân, Đào Thị Thu Hoài, Đinh Mạnh Hùng, Vừ Thị Bích Thiều, Đồng Thị Thùy Linh
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P1 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC THỂ THAO TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Bính, Dương Tố Quỳnh
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P1 THỰC TRẠNG KHÓ KHĂN TRONG GIAO TIẾP Ở TRẺ PHỔ TỰ KỶ 3-4 TUỔI Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Hằng, Mai Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Hải Hà, Nguyễn Thị Tú Anh
 
T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC THỰC TRẠNG KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, VỀ UNG THƯ CỔ TỬ CUNG VÀ DỰ ĐỊNH PHÒNG NGỪA CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG NĂM THỨ NHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN NĂM 2018 Tóm tắt   PDF
Lê Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Tú Ngọc
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thúy
 
T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH TẬT KHÚC XẠ CỦA TÂN SINH VIÊN BÁC SĨ ĐA KHOA NĂM HỌC 2018 – 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thùy Linh, Bùi Thị Hương Dung, Lương Thị Hải Hà
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC TẬP LUYỆN MÔN AEROBIC CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN THỂ DỤC THỂ THAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Đào Thị Hoa Quỳnh
 
T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC THỰC TRẠNG ĐIỀU TRỊ DỌA ĐẺ NON TẠI KHOA SẢN BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2017 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyễn Thị Anh, Hoàng Quốc Huy
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ BUỒNG CỘNG HƯỞNG CHO LASER RẮN Nd:GLASS ĐƯỢC BƠM BẰNG LASER DIODE Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Hảo, Phạm Thế Tân, Trịnh Thị Lình, Nguyễn Viết Hoằng
 
T. 195, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT LÒ ĐIỆN TRỞ TRÊN CƠ SỞ HỆ MỜ VÀ PLC S7 300 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Tùng, Hoàng Văn Thực, Đào Thị Phượng, Phạm Xuân Kiên
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN DẠY HỌC PHẦN KIẾN THỨC “CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH. MOMEN LỰC” THEO CÁC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Huyền, Đỗ Huy Khôi
 
226 - 250 trong số 326 mục << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>