Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 42 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHẢO SÁT TÍNH ĐẶC HIỆU CỦA MỘT SỐ CẶP MỒI ỨNG DỤNG TRONG BỘ KIT PHÁT HIỆN NHANH VI KHUẨN VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS TRÊN TÔM SÚ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PCR

Đoàn Thị Minh Nguyệt, Trần Thị Tuyết Nga, Huỳnh Thị Hồng Phượng, Nguyễn Hữu Thanh

Tóm tắt


Sản xuất tôm sú có thể mang lại giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, tôm sú thường hay bị bệnh, nhất là bệnh gan do vi khuẩn. Vì vậy, nhằm có thể giúp phát hiện nhanh bệnh, nghiên cứu này đã được thực hiện. Nghiên cứu này đã khảo sát cặp mồi đặc hiệu phát hiện nhanh và chính xác vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus (VP) gây bệnh hủy hoại gan tủy (AHPND) trên tôm sú bằng phương pháp PCR đã được thực hiện trên ba cặp mồi tên là V1, V2, V3. Cả 3 cặp mồi đều có khả năng làm mồi khuếch đại cho đoạn gene toxR trên vi khuẩn VP. Kết quả cho thấy V1 là cặp mồi đặc hiệu nhất có trình tự mồi xuôi 5’-GTCTTCTGACGCAATCGTTG-3’; mồi ngược 5’-ATACGAGTGGTTGCTGTCATG-3’ đáp ứng khả năng phát hiện vi khuẩn VP trên tôm sú với một số đặc điểm: i) nhiệt độ gắn mồi thích hợp là 58 oC ii) độ nhạy của mồi là 186,5 x10-4 ng/µL và iii) mồi không bắt cặp với trình tự DNA của hai loại virus gây bệnh còi Monodon Baculovirus (MBV) và bệnh đốm trắng White Spot Syndrome Virus (WSSV) có biểu hiện bệnh gần giống như bệnh gây ra bởi vi khuẩn VP. Ứng dụng cặp mồi V1 đã phát hiện bốn mẫu tôm bị nhiễm VP trong tám mẫu thu tại chợ.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433