S. 2 (2019)

Mục lục

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Quy chế pháp lí quản trị công ti cổ phần tại Vương quốc Anh, Cộng hoà Liên bang Đức và kinh nghiệm cho Việt Nam Tóm tắt
Trương Quang Anh 3
Khái niệm, đặc điểm và bản chất của chuyển đổi giới tính Tóm tắt
Nguyễn Văn Hợi 19
Chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong tố tụng hình sự Tóm tắt
Trần Thị Liên 34
Đánh giá tác động pháp luật trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Liên minh châu Âu - kinh nghiệm cho Việt Nam Tóm tắt
Ngô Linh Ngọc 46
Sự tham gia và việc thực hiện khuyến nghị của Việt Nam trong cơ chế rà soát định kì phổ quát của Liên hợp quốc Tóm tắt
Bùi Bích Thảo 58
Kinh nghiệm bảo đảm tranh tụng trong xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của Liên bang Nga và đề xuất cho Việt Nam Tóm tắt
Trần Tuấn Vũ, Trần Kim Chi 72

NHÀ NƯỚC - PHÁP LUẬT NƯỚC NGOÀI

Cử tri đoàn: Một chế định độc đáo theo Hiến pháp Hoa Kỳ Tóm tắt
Phạm Quang Huy 84


Tạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522