Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 6 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình - Số 6 2018 Ứng dụng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong nông nghiệp Tóm tắt   PDF
Võ Khắc Sơn
 
S. 3 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nông nghiệp: Một số kết quả đáng ghi nhận Tóm tắt   PDF
Trương Văn Hà
 
S. 2 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình-Số 2 2019 Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở huyện Lệ Thủy Tóm tắt   PDF
Lưu Văn Lộc
 
S. 6 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình - Số 6 2018 Ứng dụng tiễn bộ KH&CN trong phát triển sản xuất nông nghiệp ở huyện Bố Trạch Tóm tắt   PDF
Lưu Văn Lộc
 
S. 3 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình-Số 3 2019 Ban hành đề án Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2019-2022 Tóm tắt   PDF
Bản tin KNĐMST Bản tin KNĐMST
 
S. 3 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình-Số 3 2019 Base Enterprise: Chìa khóa cho doanh nghiệp thời 4.0 Tóm tắt   PDF
Bản tin KNĐMST Bản tin KNĐMST
 
S. 1 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Bay lên từ đất mẹ Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Hồ Ngọc Diệp
 
S. 3 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình-Số 3 2019 Bàn thêm về nhận thức vấn đề đồng phạm qua một vụ án Tóm tắt   PDF
Hoàng Quảng Lực
 
S. 2 (2018): Tạp Chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Bàn về một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ở ngành khoa học và công nghệ Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Hương Giang
 
S. 3 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Bàn về quy định mới của Bộ Luật Hình sự năm 2015 liên quan đến chế định người giúp sức Tóm tắt   PDF
Hoàng Quảng Lực
 
S. 6 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Bàn về quy định mới của Điều 466 Bộ Luật Dân sự năm 2015 Tóm tắt   PDF
Hoàng Quảng Lực
 
S. 5 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Bác Hồ với phong trào phụ nữ “Ba đảm đang” và giá trị tư tưởng trong vận động các tầng lớp phụ nữ tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Hân
 
S. 6 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Bác Hồ với việc chỉ đạo xây dựng Quảng Bình thành tuyến đầu chi viện cho chiến trường miền Nam Tóm tắt   PDF
Trần Ngọc Long
 
S. 5 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Bác Hồ với việc xây dựng lá cờ đầu nông nghiệp miền Bắc – Hợp tác xã Đại Phong Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Hà
 
S. 1 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Bác sỹ thú y đam mê nghiên cứu, sáng tạo Tóm tắt   PDF
Lệ Quyên
 
S. 3 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Báo chí Quốc ngữ đầu tiên Tóm tắt   PDF
Huy Hoàng
 
S. 1 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Bản sắc dân tộc qua ngày tết cổ truyền ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Duy Tân
 
S. 3 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc ít người (dân tộc Chứt): Thành tựu, hạn chế, những vấn đề đặt ra và giải pháp Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Mạnh
 
S. 01 (2019): Tạp chí Thông tin khoa học và Công nghệ Quảng Bình - Số 1 2019 Bảo tồn và phát huy gia trị di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Cầu ngư ở Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mậu Nam
 
S. 3 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng Tóm tắt   PDF
Đào Thị Hồng Lý
 
S. 2 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Bảo vật cổ của chùa Kim Phong – Thần Đinh Tóm tắt   PDF
Trần Văn Chường
 
S. 2 (2018): Tạp Chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn triển khai Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” Tóm tắt   PDF
Theo CV số 1919/BKHCN-PTTTDN Theo CV số 1919/BKHCN-PTTTDN
 
S. 1 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình Biển và di sản văn hóa biển tỉnh Quảng Bình với chiến lược phát triển bền vững xã hội Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Mạnh
 
S. 5 (2018): Tạp Chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Bigschool: Trường học trực tuyến của “Ông già khởi nghiệp” Tóm tắt   PDF
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN
 
S. 2 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình-Số 2 2019 Bước đầu khảo sát hệ thống Thành hoàng ở Quảng Bình qua tư liệu Hán Nôm Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Tuân
 
26 - 50 trong số 446 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>