Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 6 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, sản xuất giống nấm và nhân rộng mô hình sản xuất nấm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Lưu Văn Lộc
 
S. 6 (2016): Tạp chí Thông tin KH&CN tỉnh Quảng Bình Đẩy mạnh hoạt động thanh tra khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Phan Thị Hiền
 
S. 3 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Lan
 
S. 2 (2018): Tạp Chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Đẩy mạnh xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Lan
 
S. 5 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
Hồ Quyết Thắng
 
S. 1 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình Đặc sản Bồi – Nét văn hóa ẩm thực của người dân Minh Hóa Tóm tắt   PDF
Phan Thanh Tịnh
 
S. 6 (2016): Tạp chí Thông tin KH&CN tỉnh Quảng Bình Đặc điểm chiến tranh nhân dân ở Quảng Bình trong cuộc kháng chiến chống Mĩ Tóm tắt   PDF
Mai Xuân Toàn
 
S. 2 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình-Số 2 2019 Đặc điểm tiếng địa phương Quảng Bình và việc phản ánh trong từ điển phương ngữ Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Võ Thị Dung
 
S. 3 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Đền thờ Hoằng Quốc công Đào Duy Từ ở Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Trần Văn Chường
 
S. 3 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Địa danh Cồn Đài và mối liên hệ ngữ nghĩa với di tích đền thờ Đào Duy Từ ở Võ Thắng Quan Tóm tắt   PDF
Trần Hùng
 
S. 01 (2019): Tạp chí Thông tin khoa học và Công nghệ Quảng Bình - Số 1 2019 Đồn Vạn Toàn – Vạn Xuân – Thành đồn Văn Thân ở Vạn Ninh Tóm tắt   PDF
Trần Văn Chường
 
S. 3 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình-Số 3 2019 Đổi mới hoạt động đo lường, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Thiệu
 
S. 01 (2019): Tạp chí Thông tin khoa học và Công nghệ Quảng Bình - Số 1 2019 Đổi thay trên quê mới Cẩm Ly qua phong trào “dân vận” Tóm tắt   PDF
Lê Công A
 
S. 1 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Độc đáo trò chơi dân gian trong lễ hội cầu ngư ở Nhân Trạch Tóm tắt   PDF
Trần Thị Diệu Hồng
 
S. 6 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình - Số 6 2018 Đột phá trong tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt Tóm tắt   PDF
Ngọc Lan
 
S. 1 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình Đời sống tâm linh và những mặt tích cực của đời sống tâm linh Tóm tắt   PDF
Văn Lạc
 
S. 5 (2016): Tạp chí Thông tin KH&CN tỉnh Quảng Bình Đi lên từ những con vịt thả đồng Tóm tắt   PDF
Đặng Văn Huế
 
S. 1 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình Điều chế dung dịch chữa viêm xoang từ cỏ ngũ sắc được lấy tại tỉnh Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Vượng
 
S. 5 (2016): Tạp chí Thông tin KH&CN tỉnh Quảng Bình Điều trị sỏi thận ở Khoa Ngoại Thận tiết niệu - Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới Tóm tắt   PDF
Phan Thanh Tịnh
 
S. 3 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình-Số 3 2019 Điểm sáng về lòng dân thuận theo ý Đảng Tóm tắt   PDF
Thái Toản
 
S. 4 (2018): Tạp Chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Đưa khoa học và công nghệ vào phát triển nông nghiệp công nghiệp hóa hành lang đường Hồ Chí Minh vùng Bắc Trung Bộ Tóm tắt   PDF
Phan Mạnh Hiền
 
426 - 446 trong số 446 mục << < 13 14 15 16 17 18