Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 5 (2018): Tạp Chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Nghiên cứu xử lý bùn thải từ các nhà máy tinh bột sắn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thành phân hữu cơ vi sinh Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mậu Thành
 
S. 3 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Nghiên cứu, xây dựng phần mềm báo cáo trực tuyến Tóm tắt   PDF
Hoàng Việt Hùng
 
S. 3 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình-Số 3 2019 Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN: "Biên soạn Từ điển phương ngữ Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Văn Chung
 
S. 3 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình-Số 3 2019 Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN: "Nghiên cứu một số Thành hoàng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình" Tóm tắt   PDF
Trung Nghĩa
 
S. 3 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình-Số 3 2019 Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN: "Đánh giá thực trạng và nghiên cứu phương án bảo tồn tôn tạo di tích lịch sử cách mạng phục vụ phát triển du lịch ở Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Văn Chung
 
S. 6 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình - Số 6 2018 Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng caochất lượng dịch vụ công tỉnh Quảng Bình” - H.D Nghiệm thu dự án sản xuất thử nghiệm: “Sản xuất thức ăn chăn nuôi từ phụ phẩm của quá trình chế biến tinh bột săn”- T.N Nghiệm thu nhiệm vụ KH Tóm tắt   PDF
Hồng Duyên
 
S. 6 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình - Số 6 2018 Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp pháttriển đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, các địa bàn vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinhtế, xã hội đặc biệt khó khăn và trong doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Qu Tóm tắt   PDF
Trung Nghĩa
 
S. 3 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Nguồn tài chính cho các doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Bản tin khởi nghiệp đổi mới s Bản tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
 
S. 3 (2019): Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình-Số 3 2019 Người thủ lĩnh thanh niên vùng giáo Tóm tắt   PDF
Lệ Quyên
 
S. 1 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Người Vân Kiều với tục giỗ họ cuối năm Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tiến Dũng
 
S. 1 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình Nhà kính tự động giám sát và điều khiển môi trường nông nghiệp bằng thiết bị không dây Tóm tắt   PDF
Đào Xuân Quy
 
S. 6 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Nhà sàn của người Vân Kiều: Riêng biệt và độc đáo Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tiến Dũng
 
S. 01 (2019): Tạp chí Thông tin khoa học và Công nghệ Quảng Bình - Số 1 2019 Nhân giống, định hướng bảo tồn cây vối trên địa bàn xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mậu Thành
 
S. 4 (2018): Tạp Chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Nhân rộng mô hình nuôi giống gà địa phương bằng phương pháp bán chăn thả ở xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa Tóm tắt   PDF
Trần Thị Thu Hiền
 
S. 6 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Nhìn lại 5 năm hỗ trợ nhà nghèo xây nhà chòi phòng tránh lụt và xây nhà ở phòng tránh bão, lụt ở Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Văn Lạc
 
S. 6 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình - Số 6 2018 Nhìn lại chặng đường 4 năm tái cơ cấu chăn nuôi 2014-2018 Tóm tắt   PDF
Đặng Thùy Trang
 
S. 3 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Nhớ mãi ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Phan Xuân Thiết
 
S. 01 (2019): Tạp chí Thông tin khoa học và Công nghệ Quảng Bình - Số 1 2019 Nhớ về một hội thảo truyền cảm hứng Tóm tắt   PDF
Trần Hùng
 
S. 6 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Những chiến sỹ quê Quảng Bình trong Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân Tóm tắt   PDF
Hồ Ngọc Diệp
 
S. 5 (2018): Tạp Chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Những ngôi nhà tình nghĩa thắm đượm nghĩa tình Tóm tắt   PDF
Lý Thị Nghĩa
 
S. 1 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Những năm Tuất nhiều dấu ấn trong đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuyến
 
S. 1 (2018): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Những năm Tuất trong lịch sử dân tộc Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Thanh
 
S. 2 (2017): Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ Quảng Bình Những thách thức và một số giải pháp trong quản lý nguồn nhân lực khu vực công Tóm tắt   PDF
Lê Hữu Bình
 
S. 5 (2018): Tạp Chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Những tiến bộ trong ngành tôm Việt Nam và đổi mới công nghệ nuôi tôm để phát triên ở Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Trần Đình Du
 
S. 4 (2018): Tạp Chí Thông tin Khoa học và Công nghệ Quảng Bình Những vấn đề đặt ra về hỗ trợ đóng tàu mới trong Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ ở Quảng Bình Tóm tắt   PDF
Văn Lạc
 
226 - 250 trong số 446 mục << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>