Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 4 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giải pháp cải tạo nhà dân dụng thành nhà thông minh với giá thành thấp

Nguyễn Duy Linh

Tóm tắt


Giải pháp cải tạo nhà dân dụng thành nhà thông minh với giá thành thấp

Toàn văn: PDF