Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 2 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Dịch chuyển trọng lực đất đá trên sườn dốc, mái dốc vùng miền núi – Những thảm họa khôn lường và các giải pháp phòng chống

Nguyễn Đức Lý

Tóm tắt


Dịch chuyển trọng lực đất đá trên sườn dốc, mái dốc vùng miền núi – Những thảm họa khôn lường và các giải pháp phòng chống

Toàn văn: PDF