Tạp chí Công thương, T. 1, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công ty cổ phần than Núi Béo: vì một Hạ Long xanh

Hà Anh

Tóm tắt


Suốt một phần tư thế kỷ, trải qua biết bao khó khăn và thử thách, công ty cổ phần than Núi Béo-Vinacomin đã luôn bám sát, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Tập đoàn xây dựng và phát triển về mọi mặt, trong đó phải nói đến công tác xã hội.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756