Tạp chí Công thương, T. 1, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Niềm vui từ mái ấm công đoàn

Hà Anh

Tóm tắt


Chúng tôi đến nhà anh Phạm Văn Tiến đúng ngày khánh thành ngôi nhà mới của anh. Khó có thể diễn tả hết niềm vui của gia đình anh và những người dân trong xóm bên ngôi nhà mới.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756