T. 14, S. 5 (2017)

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mục lục

Bài viết

Chuyển thể và liên văn bản (trường hợp tác phẩm Long Thành cầm giả ca) Tóm tắt PDF
Bùi Trần Quỳnh Ngọc 5
Phương thức kể chuyện đặc trưng của truyện kinh dị Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX Tóm tắt PDF
Lê Hải Anh 20
Tiếp cận văn bản thơ chữ Hán trong chương trình trung học từ góc độ từ vựng, ngữ pháp Tóm tắt PDF
Huỳnh Văn Minh, Nguyễn Thành Trung 30
Một số tác giả văn học thị trường ở thành phố Hồ Chí Minh đầu thế kỉ XXI nhìn từ lí thuyết “trường” của Pierre Bourdieu Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương Thúy 39
The correspondence of tenses in French Tóm tắt PDF
Nguyễn Thức Thành Tín 55
Cấu trúc của lời dẫn chương trình truyền hình Tóm tắt PDF
Lê Thị Như Quỳnh 65
Về một hướng nghiên cứu diễn ngôn chính trị tiếng Việt Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Hồng 77
Đặc điểm hành chức của nghi thức lời nói trong sách dạy tiếng Việt cho người nước ngoài Tóm tắt PDF
Lương Ngọc Khánh Phương 84
Địa danh chỉ nghề nghiệp: một đặc trưng văn hóa của người Việt ở Bình Thuận Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Thủy 93
Đánh giá sự phát triển của các sản phẩm du lịch đêm tại thành phố Hà Nội Tóm tắt PDF
Bùi Nhật Quỳnh, Thân Trọng Thụy 103
Đặc điểm cơ cấu dân số theo tuổi tỉnh Tiền Giang thời kì 1999 – 2014 Tóm tắt PDF
Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Nguyễn Kim Hồng, Đàm Nguyễn Thùy Dương 112
Quá trình đô thị hóa ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất tỉnh Bình Dương giai đoạn 2000 – 2015 Tóm tắt PDF
Nguyễn Phương 120
Góp thêm nhận định về giao lưu kinh tế Việt - Hoa ở Việt Nam thời phong kiến Tóm tắt PDF
Trần Thị Thanh Thanh, Trương Anh Tài 126
Triều Nguyễn với việc dung hòa mối quan hệ Việt Nam – Chân Lạp – Xiêm La, tránh nguy cơ chiến tranh nửa đầu thế kỉ XIX (1802 – 1847) Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Luận 134
Viện trợ kinh tế của Mĩ cho Việt Nam Cộng hòa trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mĩ (1954 – 1975) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thi Hương 140
Rối loạn ăn uống: Dưới góc nhìn của một dạng rối loạn tâm thần Tóm tắt PDF
Sầm Vĩnh Lộc 150
Một số đặc điểm tâm lí và những vấn đề khó khăn của người cao tuổi Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Tứ 159
Vấn đề ma thuật, bùa chú trong các phương thức dự báo (khảo sát trong văn xuôi tự sự trung đại Việt Nam) Tóm tắt PDF
Trần Thị Thanh Nhị 170
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Nhật Bản vào TP Hồ Chí Minh trong 10 năm gần đây (2006-2016) - Thực trạng và giải pháp Tóm tắt PDF
Phạm Mạnh Thắng 183
Thực trạng và giải pháp nâng cao trình độ, kĩ năng nghề nghiệp cho người lao động các khu công nghiệp tỉnh Phú Yên Tóm tắt PDF
Võ Thị Ngọc Lan, Nguyễn Trí 189
Đọc sách Tóm tắt PDF
Trần Hoàng 198


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100