S. 01 (2018)

Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 01/2018

Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn số 01/2018

Mục lục

Bài viết

NGHĨA VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN KHI GIAO KẾT HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Đoàn Đức Lương, Lê Văn Vũ 1
BẢO HỘ SÁNG CHẾ PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH BẰNG THẢO DƯỢC THEO PHÁP LUẬT ẤN ĐỘ - KINH NGHIỆM ĐỂ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Diện, Vũ Thị Hương 7
HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO PHẠM NHÂN TẠI VIỆT NAM–THỰC TIỄN TẠI TRẠI GIAM BÌNH ĐIỀN TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt PDF
Lý Nam Hải 20
MỘT SỐ TRAO ĐỔI VỀ ĐIỂM MỚI CỦA CÁC TỘI PHẠM THAM NHŨNG TRONG BLHS NĂM 2015 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017 VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐẢM BẢO THỰC TIỄN Tóm tắt PDF
Trần Văn Hải, Lữ Vũ Lực 28
THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG KHI CÁC BÊN VỪA CÓ THỎA THUẬN TRỌNG TÀI, VỪA CÓ THỎA THUẬN TÒA ÁN Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Hằng 35
HẠN CHẾ TRONG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ CHẾ TÀI XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Tóm tắt PDF
Lê Thị Hăng 41
SO SÁNH VẤN ĐỀ QUYẾT ĐỊNH HÌNH PHẠT TRONG TRƯỜNG HỢP PHẠM NHIỀU TỘI TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 (ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017) CỦA VIỆT NAM VỚI MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Khánh 49
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ THỰC HIỆN QUYỀN BÀO CHỮA TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ Tóm tắt PDF
Đặng Trần Thanh Ngọc 54
VIỆC ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Lưu Minh Sang 62
QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM HÌNH THÀNH BỞI TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tóm tắt PDF
Nguyễn Lương Sỹ 72
THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ CỦA TRỌNG TÀI ICSID VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Trần Ngọc Thúy 83