Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn, S. 36 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CỦA CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH TRONG NỀN KINH TẾ CHIA SẺ

Nguyễn Thu Dung

Tóm tắt


Thời gian gần đây sự xuất hiện của Uber, Grab ở Việt Nam – một mô hình kinh doanh lưỡng diện dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực vận tải đã làm nảy sinh nhiều vấn đề pháp lý. Đi cùng với những ưu điểm vượt trội của mô hình kinh doanh mới là rất nhiều vấn đề pháp lý. Ví dụ, làm thế nào để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng khi người cung cấp dịch vụ của các công ty lưỡng diện là những cá nhân không chuyên. Việc “chia sẻ” lợi nhuận nhưng đồng thời cũng phải chia sẻ trách nhiệm được nhận diện ra sao. Làm thế nào để kiểm soát hạn chế cạnh tranh, độc quyền trong kinh doanh lưỡng diện? Lợi ích của người lao động trong các doanh nghiệp này ra sao? Vấn đề thuế khi các doanh nghiệp lưỡng diện cung cấp dịch vụ xuyên biên giới. Bài viết sẽ phần nào làm rõ những câu hỏi đã nêu ở trên. 

Toàn văn: PDF