Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 3 (2016) KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA GÀ RI VÀ CON LAI (RI-SASSO-LƯƠNG PHƯỢNG) NUÔI TẠI AN DƯƠNG, HẢI PHÒNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Bá Mùi, Phạm Kim Đăng
 
S. 4 (2015) KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA VỊT CV SUPER M ÔNG BÀ NUÔI TRÊN KHÔ, KHÔNG CẦN NƯỚC BƠI LỘI TẠI HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Bùi Hữu Đoàn, Phạm Kim Đăng, Hoàng Anh Tuấn, Sonepaseuth Oudomxay, Đặng Vũ Bình
 
S. 11 (2016) KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA GÀ ĐÔNG TẢO Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thắm, Ngô Xuân Thái, Vũ Văn Thắng, Đào Thị Hiệp, Đoàn Văn Soạn, Vũ Đình Tôn, Đặng Vũ Bình
 
S. 8 (2016) KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ DÒNG LÚA CỰC NGẮN NGÀY TRONG VỤ HÈ THU TẠI TỈNH NGHỆ AN Tóm tắt   PDF
Lê Văn Khánh, Tăng Thị Hạnh, Võ Thị Nhung, Phạm Văn Cường
 
S. 1 (2016) KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, ĐỘ DÀY MỠ LƯNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHỌN LỌC ĐỐI VỚI LỢN ĐỰC DUROC, LANDRACE VÀ YORKSHIRE TẠI CÔNG TY LỢN GIỐNG HẠT NHÂN DABACO Tóm tắt   PDF
Đoàn Phương Thúy, Phạm Văn Học, Trần Xuân Mạnh, Lưu Văn Tráng, Đoàn Văn Soạn, Vũ Đình Tôn, Đặng Vũ Bình
 
S. 4 (2015) KHẢ NĂNG TÍCH LŨY CHẤT KHÔ VÀ VẬN CHUYỂN HYDRAT CARBON CỦA CÁC DÒNG LÚA KHANG DÂN 18 CẢI TIẾN Tóm tắt   PDF
Lê Văn Khánh, Phạm Văn Cường, Tăng Thị Hạnh
 
S. 6 (2016) KHẢO NGHIỆM ĐỘC TÍNH CỦA HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM PYRETHROID ĐẾN LOÀI ỐC VẶN NƯỚC NGỌT (Angulyagra polyzonata) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hà, Hoàng Thùy Linh, Đinh Tiến Dũng, Trịnh Quang Huy
 
S. 4 (2016) KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH BẠC LÁ, ĐẠO ÔN, RẦY NÂU CỦA 4 GIỐNG LÚA PHỤC TRÁNG: NẾP ĐÈO ĐÀNG, TẺ PUDE, BLECHÂU VÀ KHẨU DAO Tóm tắt   PDF
Phan Hữu Tôn
 
S. 8 (2015) Lồng ghép nguy cơ lở đất trong quy hoạch sử dụng đất tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam Tóm tắt   PDF
Do Van Nha
 
S. 3 (2015) LỰA CHỌN CHỦNG GIỐNG PORCINE CIRCOVIRUS TYPE 2 (PCV2) ĐỂ SẢN XUẤT VACXIN PHÒNG HỘI CHỨNG CÒI CỌC Ở LỢN CON Tóm tắt   PDF
Huỳnh Thị Mỹ Lệ, Lê Văn Phan, Nguyễn Văn Giáp, Trịnh Đình Thâu
 
S. 1 (2015) LỰA CHỌN KẾT CẤU MẠCH NGUỒN CỦA HỆ THỐNG THỦY LỰC ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ DÙNG TRONG NÔNG NGHIỆP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trọng Minh, Bùi Hải Triều, Nguyễn Công Thuật
 
S. 8 (2016) LIÊN KẾT CHĂN NUÔI LỢN THEO HÌNH THỨC TỔ HỢP TÁC TẠI HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG Tóm tắt   PDF
Lê Thị Minh Châu, Trần Minh Huệ, Trần Thị Hải Phương
 
S. 11 (2016) LIÊN KẾT HỘ NÔNG DÂN VÀ DOANH NGHIỆP TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CÀ PHÊ Ở TÂY NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Nga, Lê Đức Niêm
 
S. 3 (2015) LƯỢNG THU NHẬN, TỶ LỆ TIÊU HÓA VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN XANH GIÀU PROTEIN CỦA THỎ NEW ZEALAND SINH TRƯỞNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Đạt, Trần Hiệp, Nguyễn Xuân Trạch
 
S. 4 (2015) LƯU GIỮ IN VITRO NGUỒN GEN KHOAI MÔN BẢN ĐỊA (Colocasia esculenta (L) Schott) Tóm tắt   PDF
Vũ Ngọc Lan, Nguyễn Thị Phương Dung, Nguyễn Văn Phú
 
S. 6 (2015) MÔ HÌNH HEDONIC VÀ PHẦN MỀM CHO BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT, CÁC YẾU CỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT Tóm tắt   PDF
Trần Đức Quỳnh, Bùi Nguyên Hạnh
 
S. 6 (2016) MÔ HÌNH VẬT LÝ MÁY TRỘN CỎ MỘT TRỤC VÍT CÔN ĐỨNG Tóm tắt   PDF
Lương Thị Minh Châu
 
S. 9 (2016) MÔ PHỎNG SỐ QUÁ TRÌNH DẬP THỦY CƠ CHI TIẾT DẠNG VỎ MỎNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Trang
 
S. 1 (2015) MÔ TẢ BA LOÀI CÁ MỚI THUỘC GIỐNG Silurus Linnaeus, 1758, (Siluridae, Siluriformes) ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở CÁC TỈNH PHÍA BẮC VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Hảo, Vũ Thị Hồng Nguyên, Nguyễn Thị Diệu Phương
 
S. 6 (2015) MÔ TẢ BA LOÀI MỚI TRONG NHÓM CÁ BẬU, GIỐNG Garra Hamilton, 1822 (Cyprinidae, Cypriniformes) ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở BẮC VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Hảo, Vũ Thị Hồng Nguyên, Nguyễn Thị Diệu Phương
 
S. 10 (2016) Mô phỏng phản ứng năng suất ngô với biến đổi khí hậu bằng mô hình Aquacrop ở vùng tây bắc Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyen Dinh Cong, and Le Thi Giang
 
S. 2 (2015) MỐI LIÊN HỆ GIỮA SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ NGUỒN CARBON DỰ TRỮ TRONG THẢM RỪNG Tóm tắt   PDF
Ngô Thế Ân, Nguyễn Thị Bích Hà
 
S. 6 (2016) MỘT SỐ BỆNH SINH SẢN THƯỜNG GẶP VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM TỬ CUNG CỦA LỢN RỪNG TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI NHỐT Tóm tắt   PDF
Phùng Quang Trường, Tăng Xuân Lưu, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Hoài Nam
 
S. 4 (2015) MỘT SỐ CHỈ TIÊU NÔNG HỌC, SINH LÝ LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH ĐẠM CỦA VI KHUẨN NỐT SẦN (RHIZOBIUM) Ở CÂY ĐẬU TƯƠNG TẠI THỜI ĐIỂM RA HOA TRONG ĐIỀU KIỆN ÚNG Tóm tắt   PDF
Vũ Tiến Bình, Nguyễn Việt Long
 
S. 8 (2016) MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGHỀ NUÔI CÁ LỒNG BIỂN TẠI VỊNH NGHI SƠN, HUYỆN TĨNH GIA, TỈNH THANH HÓA Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Ngọc, Nguyễn Thị Dương Nga, Tô Dũng Tiến
 
126 - 150 trong số 379 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004