Chi tiết về Tác giả

Hữu Nam, Nguyễn

 • S. 1 (2016) - CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
  ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG BẢO HỘ CỦA VACXIN VÔ HOẠT CARÊ CHẾ TỪ CHỦNG CDV-VNUA-768 TRÊN CHÓ THÍ NGHIỆM
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4 (2016) - CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
  ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA CHỦNG VIRUS PRRS (KTY-PRRS-05) PHÂN LẬP TẠI VIỆT NAM QUA CÁC ĐỜI CẤY TRUYỀN
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6 (2016) - CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
  ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ CHỦ YẾU CỦA GÀ TRE MẮC BỆNH CẦU TRÙNG TẠI THỪA THIÊN HUẾ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1 (2015) - CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
  MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ CỦA CHÓ ĐƯỢC GÂY BỆNH THỰC NGHIỆM BẰNG CHỦNG VIRUS CARE (CDV-768)
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004