Chi tiết về Tác giả

Hữu Hưởng, Nguyễn

  • S. 8 (2016) - KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
    PHỤC HỒI TRỤC MÁY XẺ ĐÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐẮP
    Tóm tắt  PDF
  • S. 12 (2016) - KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
    NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HÀN TỰ ĐỘNG DƯỚI LỚP THUỐC ĐỂ HÀN THÉP HỢP KIM THẤP ĐỘ BỀN CAO Q345B
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004