Chi tiết về Tác giả

Bá Mùi, Nguyễn

  • S. 3 (2016) - CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
    KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA GÀ RI VÀ CON LAI (RI-SASSO-LƯƠNG PHƯỢNG) NUÔI TẠI AN DƯƠNG, HẢI PHÒNG
    Tóm tắt  PDF
  • S. 4 (2015) - CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
    ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH, KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA DÊ CỎ, F1 (BÁCH THẢO×CỎ) VÀ CON LAI BA GIỐNG GIỮA DÊ ĐỰC BOER VỚI DÊ CÁI F1 (BÁCH THẢO×CỎ) NUÔI TẠI HUYỆN NHO QUAN TỈNH NINH BÌNH
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004