Chi tiết về Tác giả

Hai Ha, Hoang

  • S. 7 (2016) - CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
    Tách chiết có hỗ trợ của siêu âm và hoạt động kháng ung thư của piceatannol từ hạt chanh leo (Passiflora edulis)
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004