Chi tiết về Tác giả

Hồng Quân, Dương

  • S. 9 (2016) - CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
    ỨNG DỤNG KỸ THUẬT RT - PCR ĐỂ CHẨN ĐOÁN BỆNH VIÊM PHẾ QUẢN TRUYỀN NHIỄM (INFECTIOUS BRONCHITIS) Ở GÀ ĐẺ TRỨNG TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC VIỆT NAM
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004