Chi tiết về Tác giả

Hải Triều, Bùi

  • S. 1 (2015) - KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
    LỰA CHỌN KẾT CẤU MẠCH NGUỒN CỦA HỆ THỐNG THỦY LỰC ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ DÙNG TRONG NÔNG NGHIỆP
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004