S. 11 (2016)

Mục lục

NÔNG HỌC

KHAI THÁC VẬT LIỆU KÍCH TẠO ĐƠN BỘI TỰ NHIÊN UH400 PHỤC VỤ CHỌN TẠO GIỐNG NGÔ ƯU THẾ LAI Tóm tắt PDF
Phạm Quang Tuân, Đồng Huy Giới, Nguyễn Việt Long, Vũ Văn Liết, Nguyễn Thị Nguyệt Anh, Nguyễn Văn Hà, Đoàn Thị Yến, Nguyễn Trung Đức 1695
KHẢ NĂNG QUANG HỢP VÀ TÍCH LŨY CHẤT KHÔ CỦA DÒNG LÚA CỰC NGẮN NGÀY DCG72 TRÊN CÁC MỨC ĐẠM KHÁC NHAU Tóm tắt PDF
Lê Văn Khánh, Vũ Quang Sáng, Tăng Thị Hạnh, Đinh Mai ThùyLinh 1707

CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA GÀ ĐÔNG TẢO Tóm tắt PDF
Lê Thị Thắm, Ngô Xuân Thái, Vũ Văn Thắng, Đào Thị Hiệp, Đoàn Văn Soạn, Vũ Đình Tôn, Đặng Vũ Bình 1716
PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU SINH LÝ VÀ SINH HÓA MÁU CỦA TRÂU NUÔI TẠI HUYỆN CẨM THỦY, TỈNH THANH HÓA Tóm tắt PDF
Lưu Tuấn Nghĩa, Nguyễn Bá Tiếp 1726
ĐẶC ĐIỂM CỦA VI KHUẨN Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) PHÂN LẬP TỪ ĐÀN GÀ NUÔI TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lan, Chu Đức Thắng, Nguyễn Bá Hiên, Phạm Hồng Ngân, Lê Văn Hùng, Nguyễn Thị Yến 1734

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ĐÁNH GIÁ TÍNH CHẤT VÀ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM ĐẤT NÔNG NGHIỆP THUỘC LƯU VỰC SÔNG NHUỆ TẠI HUYỆN DUY TIÊN, TỈNH HÀ NAM Tóm tắt PDF
Phan Quốc Hưng, Trần Thị Hồng Thơm 1741
SỬ DỤNG ĐỘNG VẬT NỔI CHỈ THỊ CHO MỨC ĐỘ DINH DƯỠNG KÊNH MƯƠNG THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA LÂM, HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hà, Tạ Thị Hải Yến, Đinh Tiến Dũng, Đỗ Thủy Nguyên, Trịnh Quang Huy 1753
GIA TĂNG HẤP THU NPK VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA TRỒNG BẮP LAI BẰNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ DƯỠNG CHẤT THEO ĐỊA ĐIỂM CHUYÊN BIỆT TRÊN ĐẤT PHÙ SA KHÔNG ĐƯỢC BỒI TẠI AN PHÚ, AN GIANG Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Khương, Trần Ngọc Hữu, Lê Phước Toàn, Ngô Ngọc Hưng 1764
NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG KỸ THUẬT LỌC MÀNG ĐỂ THU VI TẢO NUÔI TRỒNG TỪ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN Tóm tắt PDF
Đỗ Khắc Uẩn, Đoàn Thị Thái Yên, Nguyễn Tiến Thành 1773
NGHIÊN CỨU XỬ LÝ PHẾ PHỤ PHẨM TRỒNG NẤM LÀM GIÁ THỂ HỮU CƠ TRỒNG RAU AN TOÀN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Minh 1781
ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI SINH THÁI CẢNH QUAN ĐỊA MẠO - THỔ NHƯỠNG CHO PHÁT TRIỂN CÂY THANH LONG RUỘT ĐỎ LONG ĐỊNH 1 TẠI KHU VỰC CHÂN NÚI BA VÌ, HUYỆN BA VÌ, HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Phan Thị Thanh Hải, Đặng Văn Bào 1789

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT XỬ LÝ CỦ GIỐNG HOA LAY ƠN “CHINON” TẠI GIA LÂM, HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Trần Thị Thúy, Bùi Thị Hồng, Nguyễn Văn Phú 1801
NGHIÊN CỨU CHỦNG XẠ KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG VỚI VI KHUẨN Vibrio parahaemolyticus GÂY BỆNH TRÊN TÔM Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Cảnh, Hồ Tú Cường, Nguyễn Thị Định, Phạm Thị Hiếu 1809
NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG NẤM chân dài Clitocybe maxima (Gartn. ex Mey.:Fr.) Quél. DẠNG DỊCH THỂ Tóm tắt PDF
Ngô Xuân Nghiễn, Nguyễn Thị Bích Thùy 1817
ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN CÔNG NGHỆ ĐẾN HIỆU SUẤT TRÍCH LY DẦU NGÔ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hoàng Lan, Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Ngọc Cường 1825

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

LIÊN KẾT HỘ NÔNG DÂN VÀ DOANH NGHIỆP TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CÀ PHÊ Ở TÂY NGUYÊN Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Nga, Lê Đức Niêm 1835
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUI TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT HẠT LAI F1 TỔ HỢP LÚA LAI TH3 – 7 Tóm tắt PDF
Phạm Thị Ngọc Yến, Vũ Văn Quang, Vũ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Trâm 1846
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THỂ LỰC CHUNG CỦA NỮ SINH VIÊN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Lương Thanh Hoa 1853


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004