S. 7 (2016)

Mục lục

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Phân lập, định danh và sơ bộ xác định đặc tính của các chủng Bacillus subtilis có phổ kháng khuẩn rộng từ tương ớt Mường Khương Tóm tắt PDF
Nguyen Thi Thanh Thuy, Vu Thi Huyen Trang, Vu Quynh Huong, Trinh Thi Thu Thuy, Nguyen Thi Lam Doan, Tran Thi Na, Nguyen Hoang Anh 1009
Tách chiết có hỗ trợ của siêu âm và hoạt động kháng ung thư của piceatannol từ hạt chanh leo (Passiflora edulis) Tóm tắt PDF
Lai Thi Ngoc Ha, Bui Van Ngoc, Hoang Hai Ha, Hoang Thi Yen 1016
So sánh sự biến đổi độ cứng quả và thành phần thành tế bào trong quá trình chín giữa một số giống nho Tóm tắt PDF
Vu Thi Kim Oanh, and Jong -Pil Chun 1026
Quy trình tách chiết glucosinolates từ phụ phẩm bắp cải trắng (Brassica oleracea var. capitata f. alba) Tóm tắt PDF
Nguyen Thi Thu Nga 1035
Xác định khả năng kháng khuẩn và đặc tính của peptide được sinh ra bởi các chủng vi khuẩn lactic phân lập từ một số thực phẩm lên men của Việt Nam Tóm tắt PDF
Pham Thi Diu, Nguyen Thi Lam Doan, Nguyen Thi Thanh Thuy, Nguyen Hoang Anh 1044
Nghiên cứu khả năng sử dụng tinh dầu lá tía tô trong bảo quản thịt lợn Tóm tắt PDF
Nguyen Thi Hoang Lan, Le Danh Tuyen, Bui Quang Thuat 1052
Hoạt tính kháng oxi hóa của polyphenol chè trong dầu đậu nành Tóm tắt PDF
Giang Trung Khoa, Bui Quang Thuat, Ngo Xuan Manh, Bui Thi Thanh Tien 1060
Ảnh hưởng của các quá trình chế biến nhiệt đến hàm lượng chlorophyll và vitamin C trong đậu Hà Lan (Pisum sativum) Tóm tắt PDF
Nguyen Thi Hanh, Nguyen Vinh Hoang, Phan Thi Phuong Thao 1068
Ảnh hưởng của nhiệt độ đến các hoạt động sinh lí của cà chua giống Savior trong quá trình chín sau thu hoạch Tóm tắt PDF
Vu Thi Thuy Duong, Tran Thi Dinh, Tran Thi Lan Huong 1075
Ảnh hưởng của các chất bảo vệ đến Lactobacillus plantarum trong sấy thăng hoa Tóm tắt PDF
Vu Quynh Huong, Bee May 1082
Phân lập, tuyển chọn vi khuẩn lactic từ nem chua với khả năng kháng vi sinh vật và đặc điểm của bacteriocin Tóm tắt PDF
Nguyen Thi Lam Doan, Hoang Thi Van, Nguyen Thi Thanh Thuy, Nguyen Hoang Anh 1089
Nghiên cứu tách dòng, biểu hiện và tinh sạch protein ABO3 từ cây Arabidopsis thaliana trong vi khuẩn Escherichia coli Tóm tắt PDF
Nguyen Xuan Canh, Nguyen Thi Nhan, Nguyen Thi Phuong Anh, Tran Kim Oanh, Nguyen Thi Thuy Hanh 1100
Các hợp chất phenolic và lợi ích cho sức khỏe con người Tóm tắt PDF
Lai Thi Ngoc Ha 1107
Ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy và dinh dưỡng tới khả năng sinh carboxylmethylcellulase (CMCase) của vi khuẩn phân giải cellulose Tóm tắt PDF
Nguyen Van Giang, Vuong Thi Trang 1119


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004