Chi tiết về Tác giả

Bình Minh, TỪ BÌNH MINH

  • S. 6 (2019) - KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ
    Phthalate trong không khí và bụi trong nhà tại Hà Nội, Việt Nam: sự phân ố và phơi nhiễm
    Tóm tắt  PDF