Chi tiết về Tác giả

DƯƠNG VŨ, NGUYỄN

  • S. 7 (2019) - KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ
    Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến hiệu quả quá trình vi bọc tinh dầu sả dạng bột bằng phương pháp sấy phun
    Tóm tắt  PDF