Chi tiết về Tác giả

BÍCH NỤ, NGUYỄN

  • S. 6 (2019) - KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ
    Xác định Auramine O trong thức ăn chăn nuôi bằng kĩ thuật sắc kí lỏng siêu hiệu năng hai lần khối phổ
    Tóm tắt  PDF