Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành, S. 7 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Áp dụng công nghệ Chatbot Facebook Messenger trong dịch vụ hỗ trợ sinh viên khoa Dược Đại học Nguyễn Tất Thành

DƯƠNG HỚN MINH

Tóm tắt


    Tình hình và mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu này hướng đến xây dựng một hệ thống hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập bằng cách giải đáp những thắc mắc của sinh viên một cách nhanh chóng mọi lúc, mọi nơi, sinh viên sẽ không phải lên trường vào giờ hành chánh nữa mà có thể nhận được phản hồi ngay lập tức thông qua fanpage của khoa Dược Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Ngoài ra, hệ thống có thể gửi tin nhắn, thông báo hàng loạt nhanh chóng đến sinh viên những thông tin quan trọng của khoa Dược cũng như của Nhà trường..

    Phương pháp nghiên cứu: Tạo Fanpage cho khoa Dược, thêm chức năng Messenger. Lập kế hoạch mục đích và ước tính cho Bot. Xây dựng bộ câu hỏi và câu trả lời tương ứng, trình khoa Dược và Phòng Khoa học Công nghệ thẩm định. Xây dựng Bot. Nhận phản hồi, đóng góp và bổ sung thêm những câu hỏi của sinh viên.

    Kết quả: Xây dựng được hệ thống trả lời tự động hỗ trợ cho sinh viên khoa Dược trong quá trình học tập tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành


Toàn văn: PDF