Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành, S. 7 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Biểu hiện văn hóa qua kiến trúc Malaysia đương đại

NGUYỄN VƯƠNG HỒNG

Tóm tắt


Kiến trúc là một thành phần quan trọng của nền văn hóa. Người Malaysia đã làm rất tốt việc biểu hiện văn hóa của họ qua các công trình kiến trúc. Việt Nam có khí hậu tương đồng và khoảng cách địa lý gần với Malaysia. Việc tìm hiểu về những thủ pháp người Malaysia đã áp dụng trong kiế trúc sẽ mang lại nhiều bài học bổ ích cho Việt Nam.

Bài viết dựa trên những trải nghiệm thực tế và những tổng hợp, phân tích, đánh giá từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau, nhằm nhận ra được những biểu hiện văn hóa Malaysia qua các công trình kiến trúc đương đại ở thành phố Kuala Lumpur và thủ đô hành chính mới Putrajaya.

Qua quá trình nghiên cứu, người viết đúc kết được những nhận định sau: Kiến trúc Malaysia có sự đa dạng của các nền văn hóa khác nhau (Hoa, Ấn, Mã Lai bản địa, phương Tây). Văn hóa Hồi giáo được khéo léo đưa vào các công trình xây mới - sự nhấn mạnh quốc giáo và là nền tảng để liên kết dân tộc; Quốc kì Malaysia được sử dụng như một chi tiết kiến trúc - khơi gợi lòng tự hào dân tộc và tăng sự đoàn kết giữa các sắc dân khác nhau; Sự phối hợp giữa chính quyền và giới thiết kế - nhân tố quyết định đến sự phát triển hài hòa và định hướng lâu dài của thành phố.

Những chính sách đúng đắn kể trên của Chính phủ đã phát huy tối đa sức mạnh dân tộc. Bên cạnh đó, hai ngôn ngữ phổ biến trên thế giới là tiếng Hoa và tiếng Anh được sử dụng rộng rãi ở Malaysia, là điều kiện thuận lợi to lớn để họ liên kết các sắc tộc khác nhau và bắt nhịp với thế giới.

Toàn văn: PDF