Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành, S. 6 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bàn về một số giải pháp để thu hút người vào học ngành Du lịch tại Đại học Nguyễn Tất Thành

NGUYỄN BẠCH MAI

Tóm tắt


   Thu hút người học không chỉ đáp ứng được nhu cầu của xã hội đối với riêng ngành Du lịch mà còn là sự sống còn của tất cả các ngành khác trong bất kì một cơ sở đào tạo nào. Thu hút người học được biểu hiện ở mức độ chất lượng, số lượng sinh viên đã nhập học, học tập, hoàn thành khóa học của một ngành, nghề, cơ sở đào tạo. Thu hút người học là một quá trình gồm 2 công đoạn: cuốn hút và thu phục, có nghĩa là, bằng một số thủ pháp, chuyên môn nghiệp vụ, maketing, làm sao thu hút sinh viên nhập học với số lượng tối đa, tương xứng với cơ sở vật chất của nhà trường, trình độ năng lực của giảng viên, phù hợp với qui luật cung và cầu của xã hội. Không những thế, khi sinh viên đã chính thức nhập học, phải bảo toàn được số lượng sinh viên ổn định học tập, thực hành, tốt nghiệp; đạt được kì vọng, khởi nghiệp vững vàng.


Toàn văn: PDF