Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành, S. 3 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nuôi cấy protocorm lan thạch hộc thiết bì (Dendrobium officinale Kimura et Migo) in vitro

MAI THỊ PHƯƠNG HOA, ĐỖ TIẾN VINH

Tóm tắt


    Thạch hộc thiết bì là loại hoa lan có giá trị kinh tế và dược liệu rất cao. Thành phần hóa học của loài lan này có alkaloid, dendrobin, nobilonin; G-hydroxydendrobin; polysaccharides, alkaloid, các axit amin và các nguyên tố vi lượng như Fe, Zn, Mn, Cu, nên được sử dụng nhiều trong dược phẩm và thực phẩm. Thạch hộc thiết bì cần được nghiên cứu chọn lọc và nhân giống. Kết quả nghiên cứu cho thấy: thạch hộc thiết bì được vô trùng tốt nhất ở nồng độ javel 75% trong thời gian 20 phút. Môi trường C có bổ sung NAA 0,5mg/l, đường sucrose 30g/l là môi trường thích hợp tạo protocorm. Môi trường nhân sinh khối protocorm là môi trường C có bổ sung NAA 0,5mg/l, BA 0,1mg/l, đường sucrose 30g/l và nước dừa 10%    

Toàn văn: PDF