Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành, S. 2 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Định hướng phát triển dược lâm sàng tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU

Tóm tắt


     Nghiên cứu nhằm tập trung xây dựng định hướng phát triển dược lâm sàng cho bệnh viện nhân dân Gia Định. Cơ cấu tổ chức và tỷ lệ dược sỹ lâm sàng tại khoa dược Bệnh viện hiện nay vẫn chưa thực hiện đầy đủ quy định của Bộ Y tế. Diện tích khoa dược tương đối nhỏ, điều kiện phòng pha chế theo đơn chưa đáp ứng yêu cầu, bộ phận dược lâm sàng rất thụ động và mang tính hình thức. Vì vậy để thực hiện mô hình khoa dược theo định hướng lâm sàng thì cần phải hoàn thiện cơ cấu tổ chức, đào tạo và quản lý tốt nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị. Tỷ lệ dược sỹ lâm sàng phải đạt 30% so với tổng dược sỹ khoa dược và có đầy đủ tổ chuyên môn. Phòng pha chế theo đơn tối thiểu là 80m2 có các quy trình liên quan đến pha chế, đảm bảo yêu cầu của GMP. Tổ thông tin thuốc - dược lâm sàng chủ động can thiệp vào quá trình điều trị, trở thành cộng sự với bác sỹ trong quá trình điều trị... 


Toàn văn: PDF