Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 9 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thành phố Hồ Chí Minh: Không để doanh nghiệp gặp khó

Hồng Lực

Tóm tắt


Kết thúc quý II/2012, tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tiếp tục còn nhiều khó khăn. Sức tiêu thụ chậm, hàng tồn kho nhiều, doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn vay thấp… đang là bài toán khó, chưa có lời giải. Trong khi đó, các mặt hàng chủ lực của nền kinh tế như xăng dầu, điện, nước tiếp tục được điều chỉnh tăng, làm cho bức tranh kinh tế của tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2012 của Thành phố vẫn tiếp tục gam màu xám.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP