Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 9 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp: Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, giảm lượng hàng tồn kho

Hồ Nga

Tóm tắt


Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 vừa qua, để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành tìm thêm những giải pháp khác ngoài những giải pháp đã ban hành. Ngày 17 tháng 8 năm 2012, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-BCT về việc thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị thuộc Bộ giải quyết. Tạp chí Công nghiệp đã có cuộc phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng xung quanh vấn đề này. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP