Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 8 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công nghệ cơ giới hóa khai thác than hầm lò trên thế giới và kết quả áp dụng tại các mỏ than hầm lò Việt Nam

Đào Văn Cường, Phạm Trung Thông, Phạm Đức Thang

Tóm tắt


Hiện nay, tại những nước có ngành công nghiệp khai thác than phát triển như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Úc, Ba Lan... công nghệ cơ giới hoá đã được áp dụng rộng rãi trong các mỏ than hầm lò, bởi tính liên tục và đồng bộ cao, cho phép nâng cao mức độ tập trung hóa sản xuất của các mỏ, tăng công suất lò chợ, năng suất lao động và mức độ an toàn.Tại các mỏ than hầm lò của Việt Nam, trình độ cơ giới trong khai thác vẫn ở mức độ thấp. Trong khâu chống giữ, các mỏ đã triển khai áp dụng các loại vì chống thủy lực thay vì chống gỗ, nhưng công nghệ khấu than chủ yếu vẫn là khoan nổ mìn thủ công. Vài năm gần đây, một số mỏ như Khe Chàm, Mạo Khê, Nam Mẫu, Vàng Danh, Hồng Thái… đã áp dụng cơ giới hoá trong khai thác than hầm lò nhằm mục đích tăng công suất lò chợ. Tuy nhiên, các công trình này đang ở giai đoạn đầu và mới đóng góp được phần nhỏ trong sự phát triển sản lượng than của Tập đoàn Công nghiệp Than - khoáng sản Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP