Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 7 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thái Nguyên: Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật dây chuyền đúc và gia công chi tiết máy chất lượng cao

Bắc Minh

Tóm tắt


Năm 2012, bằng nguồn kinh phí khuyến công địa phương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên phối hợp với Công ty CP Thép Nam Phong thực hiện Đề án “Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật dây chuyền đúc và gia công chi tiết máy chất lượng cao”.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP