Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 6 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công tác khuyến công gắn với sự phát triển của doanh nghiệp

Hồng Nhung

Tóm tắt


Ngành mây tre đan là một trong những ngành nghề tiểu thủ công nghiệp phát triển của Đồng Nai, sản phẩm sản xuất ra phục vụ nhu cầu xuất khẩu là chủ yếu. Thời gian qua, ngành này đã giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong số các đơn vị thành công trong lĩnh vực sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ mây tre đan thì Hợp tác xã Thủ công mỹ nghệ Dịch vụ Hố Nai (HTX Hố Nai) là một đơn vị điển hình với mức tăng trưởng khá nhiều năm liền.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP