Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 6 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các đề án khuyến công Đồng Nai. Góp phần vào sự chuyển dịch cơ cấu địa phương

NGUYỄN THANH LIÊM

Tóm tắt


Đồng Nai là tỉnh công nghiệp phát triển, tuy nhiên mới chỉ tập trung ở các huyện: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Vĩnh Cửu; thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa. Các địa phương còn lại  là 05 huyện miền núi, nằm ở phía Bắc của tỉnh thì chủ yếu vẫn là sản xuất nông nghiệp, giá trị sản xuất công nghiệp chỉ chiếm khoảng 2,6% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp chung toàn tỉnh.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP