Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 6 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Trường Cao đẳng Cơ khí - Luyện kim: Vinh quang nửa thế kỷ "trồng người"

Lê Hằng

Tóm tắt


Với bề dày truyền thống 50 năm - nửa thế kỷ gian nan và vinh quang với sự nghiệp “trồng người”, Trường Cao đẳng Cơ khí - Luyện kim (CĐCKLK) có quyền tự hào không chỉ là cái nôi đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực phía Bắc mà còn là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP