Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 6 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NGÃI. Thúc đẩy sản xuất kinh doanh gắn liền với tiết kiệm điện.

Yến Tuyến

Tóm tắt


Sau khi dự Hội nghị khách hàng của Công ty Điện lực Quảng Ngãi trở về, ngồi trong phòng làm việc của Giám đốc Nguyễn Tư, nhìn tấm bản đồ của tỉnh Quảng Ngãi, tôi mới hiểu hết câu nói của ông rằng: “Việc cấp điện cho tỉnh hết sức khó khăn, phức tạp”, bởi lẽ tỉnh Quảng Ngãi như nước Việt Nam thu nhỏ có miền núi, đồng bằng, thành phố và có cả biển đảo. Tỉnh có thành phố và 13 huyện thị, trong đó, có đến 6 huyện miền núi và 1 huyện đảo. Những năm qua, Công ty không chỉ phân phối điện mà còn phải tự sản xuất điện bằng nguồn diesel cung cấp điện cho 2 xã ở huyện đảo Lý Sơn.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP