Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 6 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TOYOTA VIỆT NAM Tiến tới tương lai

Lê Thị Hương Dịu

Tóm tắt


Mang một thương hiệu toàn cầu đến Việt Nam, Toyota không chỉ mong muốn đem đến cho người tiêu dùng những sản phẩm có chất lượng tiêu chuẩn quốc tế mà còn góp phần thúc đẩy phát triển ngành Công nghiệp ô tô. Qua 16 năm hoạt động, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) đã ghi dấu đậm nét tại thị trường Việt Nam với những mẫu ô tô đa dạng, chính sách bán hàng chuyên nghiệp, các hoạt động vì cộng đồng và đặc biệt là đầu tư lớn cho sản xuất, nâng cao tỉ lệ nội địa hóa.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP