Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 3 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cô Huệ

Lê Hằng, Minh Thủy

Tóm tắt


Bài viết giới thiệu gương nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Huệ, giáo viên Trường Cao đẳng Cơ khí Luyện kim thuộc Bộ Công Thương

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP