Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 3 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tổng Công ty điện lực Miền Bắc (EVN NPC): Tạo đà thực hiện mục tiêu 2012

Thanh Tú

Tóm tắt


Năm 2011, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các mục tiêu sản xuất kinh doanh điện ổn định, an toàn, tăng cường đầu tư và phát triển kinh doanh viễn thông công cộng đều đạt hiệu quả. Bài viết trân trọng giới thiệu thành tích của Tổng công ty này.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP