Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 3 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh: Điểm sáng về tiết kiệm điện

Hồng Lực

Tóm tắt


Trong năm 2011, sản lượng điện tiết kiệm trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) là 391,3 triệu kWh, đạt 168% so với kế hoạch đề ra. Các chuyên gia kinh tế so sánh, chỉ với sản lượng điện tiết kiệm được tại TP.HCM trong năm qua cũng đủ cung ứng nhu cầu điện suốt năm cho cả 4 tỉnh phía Bắc. Bài viết trân trọng giới thiệu điển hình này.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP