Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 11 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ý nghĩa từ mô hình sản xuất ván dăm ở Bắc Kạn

Tiêu Thị Minh

Tóm tắt


Phát triển bền vững là sự gắn kết hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và cộng đồng. Điều này đã được Công ty CP SAHABAK khẳng định thông qua các đề án trình diễn mô hình sản xuất gỗ ghép thanh, ván dăm.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP