Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 11 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Trung tâm Khuyến công Cần Thơ: Hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó

Xuân Hòa

Tóm tắt


Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn khi ngân sách eo hẹp, nhưng 9 tháng đầu năm 2012, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Trung tâm khuyến công)  thành phố Cần Thơ đã nỗ lực và quyết tâm tổ chức thực hiện được nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt là các hội thảo, tập huấn, góp phần giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP