Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 11 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tiến độ triển khai các Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Việt Tiến

Tóm tắt


Để chuẩn bị cho việc xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận (ĐHNNT) đã được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2009, đến ngày 18/3/2010, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện Dự án ĐHNNT. Trong tổng số 8 dự án thành phần và 2 đề án liên quan, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được giao làm chủ đầu tư 6 dự án, gồm: Đầu tư Nhà máy ĐHNNT 1; Đầu tư Nhà máy ĐHNNT 2; Hạ tầng phục vụ thi công các dự án Nhà máy ĐHN tại Ninh Thuận; Khu quản lý vận hành, khu chuyên gia, trụ sở Ban Quản lý Dự án ĐHNNT; Trung tâm Quan hệ công chúng về ĐHN; Đào tạo nguồn nhân lực cho các dự án ĐHN tại Ninh Thuận.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP