Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 11 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ấn tượng về kết quả cải cách thủ tục hành chính

Hoài Thu

Tóm tắt


Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chương trình công tác của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương. Việc tiếp tục cải cách, đơn giản hóa TTHC gắn với việc thực hiện cơ chế “một cửa” đã được các cơ quan, đơn vị triển khai mạnh, tích cực rà soát, sửa đổi và thu được những kết quả bước đầu, đặc biệt, trong các vấn đề bức xúc, như: Đất đai, xây dựng, hộ tịch, hộ khẩu, đầu tư, đăng ký doanh nghiệp,... đã và đang tạo lập được niềm tin trong nhân dân.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP