Chi tiết về Tác giả

Hồng Nam, Nguyen Thị Trường ĐH Cần Thơ

  • T. 1, S. 1 (2016) - Bài viết
    PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH QUA THỰC HIỆN DỰ ÁN TÍCH HỢP LIÊN MÔN – MỘT TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC CẦN THƠ
    Tóm tắt  PDF